Aihearkisto: Verkkopalvelut

Muutoksia e-aineistoihin 2017

SeAMKilaisten käytössä olevaan e-aineistovalikoimaan on tullut muutoksia 2017 alusta. Olemme lopettaneet muutaman aineiston tilauksen, osan on kustantaja itse päättänyt lakkauttaa. Joidenkin painettujen lehtien ja kirjojen tilaukset muuttuvat pelkästään e-versioiksi. E-kirjoja tilataan jatkuvasti lisää ja toiveita otetaan vastaan.

UUDET E-AINEISTOT

Maaseudun Tulevaisuus -sanomalehti on vaihtunut kokonaan elektroniseksi näköislehdeksi. Painettujen lehtien tilaus kirjastoihin on lopetettu. Lehteä voi lukea SeAMKin verkossa olevilta tietokoneilta enintään kolme käyttäjää yhtäaikaisesti. Etäkäyttö SeAMKin verkon ulkopuolelta ei ole sallittua. Lukuoikeuteen sisältyy Maaseudun Tipad-388129_640ulevaisuuden näköislehti ja sen arkisto sekä Kantri-kuukausiliitteen näköislehti.

Myös muutama sosiaalialan aikakauslehti muuttuu lähiaikoina e-versioiksi:

Lehdet on tähän asti tilattu painettuina Kampuskirjastoon. Nyt kokeillaan näiden lehtien osalta e-versioita. Lehtiä voi lukea SeAMKin verkossa ja etäkäytön kautta omilla SeAMK-tunnuksilla. Myös lehtien arkistot kuuluvat tilaukseen. Tiedotamme, kun kustantajat saavat e-lehdet käyttökuntoon.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tuottamasta ST-Akatemia Online -palvelusta on hankittu kolmen e-kirjan paketti:

E-kirjat ovat jo käytössä SeAMKin verkossa ja etäkäytön kautta. Kutakin kirjaa voi lukea enintään kolme käyttäjää yhtäaikaa.

books-1176150_1920Duodecim Terveysporttiin ja Oppiporttin on tilattu kaksi uutta e-oppikirjaa: Jalkaterveys ja Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.

Lisäksi Kuntoutuminen on korvannut entisen Kuntoutus-teoksen.

Kartutamme myös Ellibs e-kirjakokoelmaamme jatkuvasti. E-kirjojen hankintaehdotukset ovat tervetulleita!

 

POISTUNEET E-AINEISTOT

 • Metsänhoitokortiston tilaus on lopetettu metsätalouden koulutusohjelman lakkautuksen takia.
 • Aalto-yliopiston kirjasto on päättänyt lopettaa Helecon-tietokantojen tuotannon 2016 lopussa. Sen vuoksi Helecon FINP- ja MIX -tietokannat ovat poistuneet SeAMKin e-aineistoista.
 • Sanoma-arkiston tilaus on lopetettu sen vähäisen käytön takia.
 • Eebo- ja Ecco-tietokantojen ilmaistilausta ei enää jatketa.
 • Suomen Tilintarkastajat ry on päättänyt lopettaa Balanssi-lehden ja Balanssi Online -palvelun.

NELLI-TIEDONHAKUPORTAALI LOPPUNUT

Kansalliskirjaston ylläpitämä Nelli-palvelu on poistunut käytöstä vuoden 2016 lopussa, ja sen mukana on lakkautettu myös kaikki suomalaisten kirjastojen, mukaan lukien Seinäjoen ammattikorkeakoulun Nelli-portaali.

SeAMK-Finna on jo korvannut Nelli-portaalin, käytä jatkossa sitä etsiessäsi painettuja ja elektronia kirjoja, lehtiä, artikkeleita ja opinnäytetöitä.

 

Kaikki kirjaston hankkimat e-aineistot ja oikeat linkit palveluihin löytyvät aina e-kirjastosta! E-aineistojen käyttöoppaasta löydät ohjeet etäkäyttöön, mobiilikäyttöön ja aineistojen linkitykseen.

Muista myös tiedonhaun oppaat SeAMKin koulutusaloille ja muut kirjastonkäytön oppaat!

Teksti: Tuula Ala-Hakuni, suunnittelija

 

Seuraa kirjastoa:
Kirjasto FacebookissaInstagramtwitterpinterest_badge_redflickrwordpress-logo-32-blueyoutube-brand-standard-logo-95x40

 

Mainokset

E-aineistot, tiedonseurantataidot ja some mukana SeAMKin tiedonhankinnan opetuksessa

SeAMKissa on aina arvostettu tiedonhankinnan opetusta. Opetuksesta ovat vastanneet kirjaston informaatikot ammattikorkeakoulun perustamisesta asti.  Hyvät tiedonhankintataidot ovat ammattikorkeakouluopiskelijalle välttämättömät.

Kirjastonkäytöstä laaja-alaiseen tiedonhankintaan

photo-18-10-2016-23-29-18Alkuaikoina koulutus keskittyi kirjaston oman kokoelmatietokannan käyttöön, kirjaston palvelujen ja tilojen esittelyyn.  Nykyään erilaisia tietokantoja ja muuta tarjontaa on paljon enemmän, ja ne ovat helpompia ja sujuvampia käyttää. Käyttöliittymien kehittymisestä huolimatta hyvienkään palvelujen muistaminen, haltuun ottaminen ja oppiminen ei ole itsestään selvää.

E-aineistot osana digitaalisuutta

Kirjaston tarjoamat e-aineistot ovat laadukkaita, monipuolisia ja lähes kaikki niistä ovat käytettävissä myös etänä SeAMKin verkon ulkopuolella, kun kirjautuu palveluun SeAMK-tunnuksillaan.

Kirjaston hankkimien aineistojen lisäksi vapaan verkon avoimet julkaisuarkistot, digitaaliset tiedonhallinnan ja -seurannan työkalut helpottavat opiskelua ja oppimista sekä ovat tärkeitä välineitä työelämän kehittämis- ja tutkimustehtävissä.

Tiedonhaun osaamisen rinnalle tiedonseurantataitoja

Opetuksen sisällöllinen painopiste on muuttumassa vaativampaan suuntaan. Tietokantojen teknisten ominaisuuksien pikkutarkka opetteleminen on jäänyt taka-alalle. Nykyään tiedonhankinnassa sekä sen opetuksessa korostuvat ajattelun ja arvioinnin taidot.

Eräs lähestymistapa tiedonhankintaosaamisessa on opiskelijan oman opiskelualan photo-18-10-2016-23-29-35informaatioympäristön tunteminen ja jäsentäminen. Opiskelijat oppivat tietämään ja tuntemaan oma alan tiedontuottajat, eri tilanteissa tarvittavan tiedon luonteen, oman alan ammatti- ja tutkimuslehdet, sosiaalisen median aktiiviset toimijat sekä muut verkostot. Opiskelijat oppivat seuraamaan alan uutisia ja ajankohtaista keskustelua erilaisten verkkotyökalujen avulla. Uuden tiedon annetaan ympäröidä ja tulla luo. Tästä on valtava etu, sillä uutta verkossa julkaistavaa tietoa on mahdotonta etsiä perinteisten hakutapojen avulla.

Mediakentän muutos ja murros – e vai p? 

Julkaisutuotanto ja siten tiedonlähteiden kenttä on tällä hetkellä isossa murroksessa. Tiedonhankinnan opetuksen alkuvuosina e-aineistot olivat lähes pelkästään kansainvälisiä ja englanninkielisiä. Nykyään myös suomenkielisiä e-kirjoja on tarjolla ja lainattavissa kirjastoissa. Ammatti- ja tutkimuslehtiä ja artikkeleita on tarjolla verkossa, mutta kaikki eivät ole suinkaan googletellen löydettävissä. Sekä kirjaston että käyttäjän kannalta tilanne on vielä sekava. Verkkotarjonta ei ole korvannut kaikkea painettua tietoa. Lisäksi tietoon pääsyssä on eroja. Osa on avointa, osa kätkeytyy maksullisiin e-kokoelmiin.

Tiedonhankinnan soveltavassa osaamisessa kehitettävää – yhteistyö on a ja o

Tiedonhankinnan opetuksessa opiskeltujen asioiden soveltaminen erilaisiin oppimistehtäviin on edelleen haastavaa. Uusia työ- ja toimintatapoja saatetaan omaksua pinnallisesti tai vain silloin, kun tehtävänanto tai opettaja sitä vaativat.  Kirjaston e-aineistojen, erilaisten julkaisuarkistojen ja verkkotyökalujen monipuolinen hyödyntäminen unohtuu aikapaineissa, vaikka niistä saatu hyöty nostaisi oppimisen laatua kertaheitolla.

Soveltaminen on vaikeaa, jos kokonaiskuva palveluista on jäsentymätön eikä käyttörutiinia ole päässyt syntymään. Tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen yhdessä opettajien kanssa on a ja o. Siten opiskelijoiden taidot ja osaaminen kehittyvät läpi opintojen. Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat ja edistävät opiskelua, lisäävät tehtävien laatua ja antavat ykköstyökalut työelämään.

Teksti: Leena Elenius ja Anu Latva-Reinikka

E-aineistomuutoksia – uudet ja lopetetut tilaukset 2016

Vuodenvaihde on taas tuonut muutoksia kirjaston hankkimiin elektronisiin aineistoihin. Karsintaa on tehty, mutta muutama  uusi hankintakin listalta löytyy.

E-aineistot ovat käytettävissä SeAMKin verkossa ja etäkäytön kautta omilla SeAMK-tunnuksilla.

MOT Online –palvelu laajentuu

Kirjasto on hankkinut täydet oikeudet kaikkiin MOT-palveluihin. MOT Online sisältää useita kielityökaluja: MOT

 • MOT Dictionaries – lisää uusia sanakirjoja, mm. venäjä, viro, kiina
 • MOT Translation – konekäännöspalvelu täydentyy useilla eri kielillä
 • MOT Proofing – englannin kielentarkistus
 • MOT Books – kielioppeja, oikeinkirjoitusopas ja muita oppaita kirjoittamiseen ja viestintään
 • MOT Terms – omien sanastojen luonti seamkilaisten käyttöön
 • MOT Mobile Online – MOT sanakirjat käyttöön mobiililaitteilla
 • MOT+ – opi englantia pelien avulla

Lisätietoa, ohjeita ja vinkkejä uusien MOT-palveluiden käyttöön

Lisää oppikirjoja Terveysporttiin

TerveysporttiTerveysporttiin on hankittu neljä uutta hoitotyön oppikirjaa:

Muistisairaudet
Neurologia
Opiskeluterveys
Palliatiivinen hoito

Tiedot kaikista e-kirjoista löytyvät e-kirjaoppaasta ja SeAMK-Finnasta.

Elintarvikelait verkkoon

Elintarvikelait

Elintarvikelait.fi kokoaa kaikki elintarvikkeita koskevat lait, määräykset ja ohjeet samaan verkkopalveluun. Se sisältää ajantasaista tietoa Suomen ja EU:n lainsäädännöstä, hallituksen esityksiä sekä toimitettuja lakiuutisia elintarvikealalta.

SFS-standardeissa mainioita uudistuksia

SFS_uusiSFS Online –palvelun käyttöliittymä uudistui jo marraskuussa. Hyvä uutinen oli, että yhtäaikaisten käyttäjien maksimimäärä poistui – nyt standardeja voi tutkia vaikka koko ryhmä kerrallaan. Myös palvelun osoite muuttui. Standardeihin on kaksi eri osoitetta:

Tulossa myös opiskelijoille mahdollisuus tulostaa ja tallentaa standardeja.

Lopetetut e-aineistot

Seuraamme kirjastossa e-aineistojen käyttöä tilastojen avulla. Vuositilastoista selviää kunkin e-aineiston haku- ja latausmäärät. Olemme päätyneet tilastojen perusteella siihen, että näistä vähän käytetyistä e-aineistoista luovutaan:

 • tekniikan alan Tenttu-viitetietokanta
 • elämäkertoja sisältävät Kansallisbiografia- ja Suomen talouselämän vaikuttajat –henkilöhakemistot
 • PressDisplay –lehtipalvelu
 • Oxford English Dictionary –sanakirja
 • RedFox-kielipalvelu

Nämä aineistot eivät siis ole enää käytössä SeAMKissa 2016 alusta lähtien.

VINKKI: SFX-linkitys Ebscon tietokannoissa

SFXEbscon lehtitietokantoihin, mm. Academic Search Elite, Business Source Elite ja Cinahl, on lisätty SFX-linkitys. Jos Ebscosta ei löydy artikkelin kokotekstiä, kannattaa klikata SFX Check for other resources –linkkiä, jonka avulla saa lisää artikkeleita. SFX yhdistää Ebscon hakutulokset muualta saataviin kokoteksteihin, Finnan ja Melindan tietueisiin sekä verkkohakuun.

e-tunnus

Kaikki kirjaston hankkimat e-aineistot ja oikeat linkit palveluihin löytyvät aina e-kirjastosta! Muista myös tiedonhaun oppaat SeAMKin koulutusaloille ja muut kirjastonkäytön oppaat!

Teksti: Tuula Ala-Hakuni, suunnittelija

 

Seuraa kirjastoa:
Kirjasto FacebookissaInstagramtwitterpinterest_badge_redflickrwordpress-logo-32-blueyoutube-brand-standard-logo-95x40

 

SeAMK-Finna otettu hyvin vastaan

Finna-käyttäjäkyselyn tuloksia

FNA_slogan_vaaka_WEB_turkKansalliskirjasto järjesti 23.11.-13.12.2015 Finna-hakupalvelun käyttäjäkyselyn kaikille Finnaa käyttäville asiakkaille. Yhteensä vastaajia oli yli 12 000, joista suurin osa (63,5%) opiskelijoita. Kyselyn mukaan Finna sai käyttäjiltä hyvät arviot: kokonaisarvosanaksi Finna tuli 7.99. Kansalliskirjasto julkaisee kyselyn tuloksista laajemman raportin helmikuussa 2016.

SeAMK-Finnan vastaajat tyytyväisiä kirjaston uuteen hakupalveluun

Myös Seinäjoen korkeakoulukirjaston SeAMK-Finnan käyttäjät antoivat palautetta syksyllä käyttöönotetusta verkkopalvelusta. Vastaajia oli yhteensä 341, joista 86% SeAMK_FINNA_redoli opiskelijoita. Vastaajista lähes 80% käyttää SeAMK-Finnaa vähintään kerran viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa.

Finnasta etsitään tiettyä aineistoa (50%) opiskelua ja varsinkin opinnäytetyötä varten ja varataan tai uusitaan kirjastoaineistoja (33%). Ilahduttavaa oli kuulla, että 94% tiedonhakijoista löytävät SeAMK-Finnasta etsimänsä. SeAMK-Finna on suurimman osan mielestä helppokäyttöinen (82%) ja hyödyllinen (95%). Kokonaisarvosanaksi SeAMK-Finna sai 8,2 asteikolla 0-10.

Finnan arviointi

Lainattavat kirjat ovat edelleen suositumpia kuin verkossa saatavilla olevat, mutta lehdet ja artikkelit halutaan saada käyttöön ennemmin verkosta kuin lainata kirjastosta.

Finna-hakupalvelua kehitetään yhteistyössä Kansalliskirjaston ja suomalaisten kirjastojen, museoiden ja arkistojen kanssa. Ensi vuonna Finna päivitetään uuteen versioon, jolloin on luvassa pieniä parannuksia myös SeAMK-Finnaan.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Teksti: Tuula Ala-Hakuni, suunnittelija

SeAMK-Finna – kirjaston uusi hakupalvelu

SeAMK_FINNA_redSeinäjoen korkeakoulukirjaston oma SeAMK-Finna on avattu osoitteessa https://seamk.finna.fi/. Uuteen Finnaan on siirrytty SeAMKissa
syksyllä 2015 ja se korvaa entisen Plari-haun ja vähitellen myös Nelli-portaalin. Suomen kirjastoissa on parhaillaan käynnissä laaja Kansalliskirjaston vetämä hanke, jossa kirjastojen asiakashakuliittymiä vaihdetaan uuteen Finna-palveluun.


Kaikki kirjastoaineistot yhdellä haulla

SeAMK-Finnasta löytyy samalla haulla sekä Seinäjoen korkeakoulukirjaston painetut kirjat ja lehdet että kirjaston hankkimat elektroniset aineistot, esim. e-kirjat, e-lehdet ja tietokannat. Finna löytää myös kotimaisia ja kansainvälisiä artikkeleita joko viitetietoina tai kokoteksteinä.


SeAMK-Finnalla löydät

 • kirjaston painetut kirjat, lehdet ja opinnäytetyöt
 • kirjaston hankkimat e-kirjat ja e-lehdet
 • kirjaston hankkimat tietokannat
 • Theseukseen tallennetut SeAMKin opinnäytetyöt
 • SeAMKin henkilökunnan julkaisut
 • kotimaisia artikkeliviitteitä Arto-tietokannasta (sis. myös kokotekstejä)
 • kotimaisia artikkeliviitteitä Aleksi-, Helecon- ja Medic-tietokannoista sekä Talentum lehtiarkistosta (Nelli-haku)
 • artikkeleita kansainvälisistä e-lehdistä (KV-aineiston haku)


Mitä SeAMK-Finnalla ei löydy
 

 • osaa Ebscon e-lehdistä ja artikkeleista


Seamkilainen – käytä Haka-kirjautumista

Kirjaudu Finnaan sisään omilla SeAMK-tunnuksillasi (Haka login), niin sinulla on heti käytettävissä kaikki toiminnot, mm. kirjaston tarjoamat e-aineistot kotikoneelta ja mobiilisti.  Haka–kirjautumisella voit myös uusia lainasi, tehdä varauksia, luoda suosikkilistoja ja tallentaa uutuusvahteja ja hakuja, kunhan olet ensimmäisellä kirjautumiskerralla liittänyt Seinäjoen korkeakoulukirjaston kirjastokortin tiedot omaan tiliisi. Näin sinun ei tarvitse muistella kirjastokortin numeroa ja PIN-koodia, kun uusit lainojasi tai teet varauksia.

Muut asiakkaat luovat Finna-tilin kirjastokortin tunnuksilla (numero ja PIN).


Koko kansan Finna FNA_slogan_vaaka_WEB_turk

Finna on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta. Kansallinen Finna-hakupalvelu kokoaa yhteen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot.

SeAMK-Finna on yksi kansallisen Finnan paikallisista hakuliittymistä ja se on tarkoitettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä kirjaston muiden asiakkaiden käyttöön.

Lisätietoa Finna-hankkeesta http://www.kdk.fi/fi/asiakasliittyma

SeAMK-Finnaa kehitetään jatkuvasti.
Mitä mieltä olet uudesta verkkopalvelusta? Anna palautetta, kysy ja kommentoi!

Opastamme Sinut SeAMK-Finnan käyttöön syyskuussa. Osallistu Finna Hits -tapahtumaan!


Teksti: Tuula Ala-Hakuni

 

Oppaita tiedonhankinnan ja kirjastonkäytön tueksi

LibGuides_logoSeAMK Korkeakoulukirjastossa on julkaistu syksyn 2014 aikana uusia oppaita eri alojen tiedonhankinnan ja kirjastonkäytön tueksi. Oppaat tehdään LibGuides -nimisen julkaisualustan avulla ja niiden sisällöntuotannosta vastaa kirjaston henkilökunta. LibGuides on käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa, Suomessa mm. Tritoniassa ja Metropoliassa.

Kirjastomme informaatikot opettavat tiedonhankintaa SeAMKin opiskelijoille yhteensä yli 700 tuntia vuodessa. Oppaiden avulla pystymme kohdistamaan opiskelijoiden huomion heidän omien alojensa keskeisiin tietokantoihin ja tarjoamaan tehokkaita työkaluja tiedonhankintaan.

Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi oppaasta kaiken tarvitsemansa, olipa kyseessä sitten opintoihin kuuluva harjoitustyö tai opinnäytetyö. Myös ajantasaisen tiedon seuranta helpottuu, sillä oppaisiin räätälöidään ajankohtaista verkkotietoa valikoitujen uutissyötteiden avulla.

Tämä on hyvä! Tätä opasta tulen varmasti käyttämään. (Opiskelija, sosiaaliala)

E-kirjaoppaan avulla on kätevä esitellä e-kirjoja. Oppaan avulla asiakas pystyy ottamaan e-kirjan käyttöönsä myös itsenäisesti. (Tietopalvelusihteeri, Kampuskirjasto)

LibGuides_otos

 

Julkaistut oppaat:

Lisää oppaita teemme koko ajan, joten valikoima täydentyy jatkuvasti. Oppaita muokataan saadun palautteen mukaan. Toivomme myös opettajilta toiveita oppaiden sisältöihin.

Teksti: Paula Saunamäki ja Tuula Ala-Hakuni

Uuden tiedon seuraaminen osana kirjastotyötä

Tiedetään, verkossa on paljon hyödyllistä, kiinnostavaa ja kehittävää tietoa. Itselle tärkeän tiedon suodattaminen ja seuraaminen on kuitenkin entistä vaikeampaa, kun joka tuutista tulvii tavaraa. Koulutuspäiviemme tarkoitus oli antaa eväitä tähän tiedon tulvan hallitsemiseen.

Välineitä riittää 

Tiedonseurannan ja -jakamisen työvälineinä tutustuimme mm. Feedlyyn, Twitteriin, Diigoon, Ziteen & FlipBoardiin. Lähestymistapa koulutuksessa oli toiminnallinen ja käytännöllinen.

Feedly toimii jokamiehen ja –naisen välineenä  koota kiinnostavat blogit, RSS-syötteet ja  sivustot yhteen paikkaan.  Kun luo aihepiireille kansiot ja ohjaa syötteet niihin, halutut asiat löytyvät helposti.

Palvelu on yllättävän simppeli, selkeä ja helppo käyttää, sen kun kopioit haluamasi verkkosivun osoitteen Feedlyn hakuruutuun ja etsit.  Vapaa-ajalle onkin helppo löytää seurattavia aihepiirejä (ruoka, muoti, lehdet, juorut jne.), mutta entäpä työhön liittyviä niiden peruskirjastoblogien lisäksi?  Mitä tai ketä seurata ja mistä ja miten niitä seurattavia oikein löytyy? Esimerkiksi kustantajien uutuuksien seuranta voisi olla yksi tapa. Lisäksi amk-kirjastolaisen on helppo seurata erilaisten tiedontuottajien uusia julkaisuja ja muita uutisia Feedlyn avulla.

Yli puoli miljoonaa suomalaista tietää jotakin Twitteristä. Tutustuimme Twitterin toimintaan ja mahdollisuuksiin. Oman alan keskeiset organisaatiot ja vaikuttajat löytyvät usein Twitteristä ja ovat siellä aktiivisia. Heidän tuottamaa tietoa voi jakaa eteenpäin ja samalla verkostoituu huomaamattaan.

Diigo puolestaan on ryhmätyöalusta, mutta jota voi käyttää yksinkin perinteisten muistiinpanovälineiden sijaan. Ziten ja FlipBoardin avulla voit seuloa ja koostaa uutisvirtaa oman mieltymystesi mukaan. Molemmat sopii erinomaisesti käytettäviksi myös älypuhelinten ja tablettien kautta.

Skuuppauksesta Googlen korvike?

Scoop.it-palvelusta oli vain osalla kokemusta aiemmin. Palvelun miellyttävyys syntyy ehdottomasti visuaalisuudesta. Aihepiirihakemisto helpottaa aloittelijaa löytämään aihepiirejä helpommin kuin esimerkiksi Twitterissä.  Scoop.it hakee käyttäjän netistä hakemaa sisältöä automaattisesti hakusanojen avulla ja ehdottaa sopivia seurattavia. Ja mikä parasta, sisällöt ovat jonkun suodattamia ja parhaimmillaan pääset käsiksi asiantuntijan suodattamaan tietoon.

Skuuppauksessa on siis kyse suodattamisesta ja vinkkaamisesta eli kuratoinnista. Scoop.it -välinettä on hyödynnetty SeAMK Korkeakoulukirjastossa Yrittäjyyskirjaston ylläpidossa, ja Jaana Latvanen on kehunut palvelun helppoutta ja kannustanut kokeilemaan. Kuratointia olemme tehneet alakohtaisille verkkosivuille myös Facebookin  avulla.

Tiedonhankinnan opetukseen soveltuva asia on ehdottomasti verkkomuistiinpanotyökalujen hyödyntäminen (Diigo, Evernote). Molemmat ovat oivia välineitä amk-opiskelijalle kerätä opintojen lähteet ja muistiinpanot pilveen. Näistä on hyötyä mm. opinnäytetyötä tehdessä ja myös tulevassa työelämässä.

Innostusta on ilmassa! Saimme päivien aikana tietoa erilaisista, kiinnostavista palveluista, joita voi ottaa mukaan myös tiedonhankinnan tunneille. Kuratoitua sisältöä on hyvä tuoda Googlen rinnalle verkkotiedonhakuun.

Ilkka Olander koulutti kirjastolaisia ja Jaana Latvanen ojensi kiitokseksi kirjastokasseja.

Jaana Latvanen ojentaa kouluttaja Ilkka Olanderille kiitokseksi kirjastokasseja.

Koulutuksen jälkeen osa on ottanut sovelluksia testattavaksi ja myös aktiiviseen käyttöön. Vinkkimme onkin, että kannattaa rohkeasti kokeilla – ikinä ei tiedä mistä innostuu tai mikä se omin juttu on.

Koulutus oli hyvä ja käytännönläheinen. Kouluttajana Ilkka Olander Sometekistä oli asiantunteva ja innostava. Hän kirjoitti digitaalisesta kirjastosta ja koulutuspäivien herättämistä ajatuksista myös oman blogijuttunsa.

Teksti: Minna Karvonen, Heli Rinne-Laturi, Anu Latva-Reinikka, toim. Anne Pakkanen ja Leena Elenius